บ้านพักคนชราในประเทศไทยที่ได้รับความนิยม

บ้านพักคนชรา

ปัจจุบันเทคโนโลยีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการของการแพทย์ ดังนั้นอายุไขของคนในปัจจุบันจึงสูงขึ้น เพราะว่ามีการรักษาการดูแลที่มากขึ้นกว่าเดิม ผลที่ตามมาก็คือจำนวนของผู้สูงอายุสูงขึ้น สังคมผู้สูงอายุมีมากขึ้น บ้านพักคนชราเองก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาคเอกชนนั้นหันมาทำธุรกิจดูแลผู้สูงมากขึ้น ถึงแม้ว่าสังคมของประเทศไทยจะถูกปลูกฝังในเรื่องของการดูแลตอบแทนเลี้ยงดูผู้มีพระคุณมามากแค่ไหน แต่เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นจริงๆ เราก็สามารถที่จะมาพึ่งพา หรือใช้บริการบ้านพักคนชราได้ เพียงแต่ว่าไม่ควรที่จะปล่อยปละปะเลยญาติของเรา โดยไม่สนใจใยดี

ในส่วนความนิยมของบ้านพักคนชรา อย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าปัจจุบันมีบ้านพักคนชราเกิดขึ้นเยอะมากๆ ทั้งที่เป็นของเอกชน ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่ก็ใกล้บ้านมากกว่า หรืออยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกสถานที่ที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าดังนั้นความนิยมส่วนใหญ่จึงตกมาอยู่ในบ้านพักคนชราบางแค ซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย เพราะว่าเป็นบ้านพักคนชราแห่งแรกที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ปัจจุบันบ้านพักคนชราบางแคนั้นมีอยู่สองสาขา คือบ้านพักคนชราบางแค 1 และบางแค 2 นอกจากความมีเชื่อเสียงด้วยความเป็นแห่งแรกของประเทศแล้ว บ้านบางแคก็ยังได้รับความนิยมเพราะว่ามีการดูแลอย่างดี ในส่วนของการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุก็มีการแบ่งอย่างเหมาะสม โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ กลุ่มของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และสุดท้ายคือกลุ่มของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้นในส่วนของการบริจาคสิ่งของต่างๆ จากผู้ใจบุญมายังบ้านพักบางแค ควรเลือกบริจาคเป็นอาหารเสริม แพมเพิส ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผู้ป่วยติดเตียง

ในส่วนของการเข้ามาอยู่ของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราบางแค หรือที่อื่นๆ ก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสมัครใจของผู้สูงอายุ เพราะเมื่อใดที่ผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยความไม่สมัครใจ ปัญญาห่างๆ ก็จะตามมา ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายตัวเอง การหนีออกนอกสถานที่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราทราบอยู่แล้วว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนั้น มีจำนวนน้อยกว่าผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ปัญหาเหล่านี้จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้

ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อยู่ใช้ชีวิตในบ้านพักคนชรา จะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพราะว่าอยู่ฟรี กินฟรี แล้วอีกอย่างข้อดีของการมาอยู่บ้านพักคนชราที่มีชื่อเสียงอย่างบ้านบางแค ซึ่งเป็นที่รู้จักของสังคม คนส่วนใหญ่ที่ต้องการทำบุญ หรือบริจาคเงินต่างๆ ก็จะเข้ามาที่นี่บ่อยมาก ผู้สูงอายุเองก็จะได้เงินจากการบริจาคเล็กๆ น้อยๆ เก็บออมเอาไว้

Comments

  1. ผมคิดว่ามันไม่ใช่ความนิยมนะครับ เพราะคนแก่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยากจะไปซักเท่าไร บางคนอาจจะโดนลูกส่งมาอยู่ เพราะลูกๆก็อาจจะมีครอบครัว และปล่อยให้คนแก่นั้นอยู่บ้านพักคนชราต่อไป ที่เห็นบ่อยๆเลยก็บ้านพัก Ligaz

Comments are closed.