บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย

Holistic care

บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ โดยเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักขององค์รวม (Holistic care) เช่นตรวจวัดสัญญาณชีพ ทั้งเช้าละเย็น มีการเจะน้ำตาลเพื่อตรวจเบาหวาน อีกทั้งยังลงบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลของการตรวจต่อไป