บริการดูแลด้วยใจ

Nursing home

ดูแลผู้ป่วยคนชราในระยพักพื้นอย่างใกล้ชิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมบริบาลกับบุคลากรที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี ทั้งการบริบาล และแารฟื้นฟูร่างกายละจิตใจตลอดจนการบริการที่เป็นกันเองเอาใจใส่ทุกรายละเอียด