ดูแลรักษาความสะอาด

สุขลักษณ์

ดูแลบริการในเรื่องของเสื้อผ้า พร้อมทั้งทำความสะอาดห้องที่นอนปลอกหมอน และผ้าปูที่นอน ดูเรื่องการนอนให้ถูกสุขลักษณ์