Service

TAOZIHOME

(more…)

My Home ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ

MํY HOME

(more…)

ความใส่ใจในบริการ

หลักในการทำหน้าที่ส่งที่ยึดมั่นคือความเอาใจใส่ และให้คนที่คุณรักมีความสุขที่สุด

บริการอื่นๆ

บริการมากมายเพื่อให้คนที่คุณรักมีความสุขเหมือนได้ดูแลด้วยตัวเอง

บ้านคนชรา

ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยความเอาใจใส่ละความเข้าใจเหมือนเป็น พ่อแม่ของตัวเอง

- ดูแลผู้สูงอายุ
บำบัด

ศูนย์บริการดูแลสภาพร่างกาย และกายภาพบำบัดขั้นตอนพื้นฐาน และนวดแผนไทยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

- บำบัดสภาพร่างกาย
ผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยในระยะพักฟื่้น ผู้สูงอายุที่ต้องการความดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

- พักฟื้นผู้สูงอายุ