เข้าใจถึงธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ และโอกาสของผู้ประกอบการไทย

สังคมยุคใหม่มีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ มากมาย แม้สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดจะเป็นเรื่องของปัจจัยแวดล้อมภายนอกไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชีวิตของคนเราอยู่ง่ายกันมากขึ้น แต่อีกสิ่งที่หากใครไม่ได้สังเกตอาจมองไม่ออกว่าทุกวันนี้สังคมไทยและต่างประเทศทั่วโลกเริ่มเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งปัจจัยก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายแต่ที่มองเห็นภาพชัดเจนที่สุดนั่นคือคนในยุคปัจจุบันเริ่มแต่งงานกันช้าลง ใช้ชีวิตโสดกันมากขึ้น หรือแต่งงานแต่ไม่มีลูกกันเยอะขึ้น ส่งผลให้ประชากรผู้สูงอายค่อยๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยและเหตุนี้เองทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการผู้สูงอายุในต่างประเทศจึงเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยม

เข้าใจถึงธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคที่เรียกว่า baby boom ซึ่งในเวลาต่อมาอัตราจำนวนประชากรก็ค่อยๆ ลงลงเรื่อยๆ มาจนถึงปัจจุบันนั่นทำให้อัตราประชากรของจำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2013 อัตราผู้สูงอายุต่อประชากรกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีอยู่ 23% หรือประมาณ 240 ล้านคน เพิ่มจากเมื่อปี 1990 ที่มีแค่ 17% อยู่มากพอสมควร ซึ่งจากอัตราการขยายตัวของจำนวนผู้สูงอายุนี้ส่งผลให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบเฉพาะเจาะจงกับผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วย ความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มผู้สูงอายุประกอบกับการขยายตัวทางการเงินทำให้เกิดธุรกิจประเภทใหม่ขึ้นมา ในต่างประเทศจะเน้นธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุหลังเกษียณ เช่น ธุรกิจตัวแทนเพื่อหางานให้ผู้สูงอายุที่ต้องการหารายได้หลังเกษียณ, ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้าไปตรวจสุขภาพกันถึงบ้าน, ธุรกิจขับรถรับส่งผู้สูงอายุที่มีการดัดแปลงรถให้เกิดความเหมาะสมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก, ธุรกิจสร้างความสะดวกสบายด้วยการถือของในห้างสรรพสินค้าสำหรับผู้สูงอายุที่ถือของหนักๆ ไม่ไหว เป็นต้น เหล่านี้คือธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงกับประเทศที่พัฒนาแล้วมีกลุ่มเป้าหมายในวัยของผู้สูงอายุ

โอกาสของผู้ประกอบการในไทยเกี่ยวกับธุรกิจผู้สูงอายุ

ประเทศไทยถือเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งในสังคมก็จะเห็นว่าเริ่มมีผู้สูงอายมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จากสภาพอากาศที่เหมาะสมบวกกับค่าครองชีพที่ไม่สูงทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศเป้าหมายของชาวต่างชาติที่เกษียณอายุจำนวนไม่น้อยในการมาใช้ชีวิตบั้นปลายที่นี่หรือพักอาศัยในระยะยาวจากปัจจัยตรงนี้เองแม้ภาพรวมมองว่าธุรกิจอาจไม่ได้รองรับผู้สูงอายุในประเทศไทยแต่ก็สามารถรองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติได้ไม่น้อย นั่นทำให้ธุรกิจด้านการให้บริการผู้สูงอายุในประเทศไทยสามารถเติบโตได้และไม่แน่ว่าเมื่อคนไทยเห็นดีงามด้วยก็พร้อมกลายเป็นธุรกิจที่น่าจับตาเหมือนกัน