ประวัติความเป็นมาของบ้านพักคนชรา

บ้านพักคนชรา

บ้านพักคนชรา ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะช่วยท่านดูแลญาติผู้ใหญ่ของท่าน ให้ความรู้สึกใกล้ชิด ปลอดภัย เหมือนกับอยู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม บ้านพักคนชราก็ยังไม่ใช่สถานที่ที่เป็นบ้าน ที่ทั้งครอบครัวจะได้มาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ดังนั้นหากเราไม่มีความจำเป็น หรือลำบากมากจำเป็นก็ไม่ควรที่จะให้ญาติผู้ใหญ่ ผู้เลี้ยงดูเรามา มาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ การได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านน่าจะเป็นสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของครอบครัวที่มีความจำเป็นจริงๆ ก็สวามารถที่จะเข้ามาใช้บริการสถานที่แห่งนี้ได้ และในวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่ที่เรียกว่าบ้านพักคนชรากัน

บ้านพักคนชราเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันนั้นโลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อก่อนคนชราในบ้านจะต้องได้รับการเลี้ยงดูจากคนในครอบครัวเอง หรือลูกหลานๆ นั่นเอง แต่ปัจจุบันเมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนไป อีกทั้งปัญหาของครอบครัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวมีขนาดเล็ก สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปทำงานไกล ไม่สามารถที่จะมาดูแลคนชราได้ หรือไม่มีเวลาในการดูแลมากพอ บางครั้งผู้สูงอายุเองก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นภาระของลูกหลาน จึงขอมาอยู่บ้านพักคนชรา บางคนอยู่ตัวคนเดียว เป็นโสด ไม่มีลูกไม่มีหลาน ก็ตัดสินใจที่จะมาอยู่ในสถานที่ที่ตัวเองคิดว่ามีคนดูแล แล้วรู้สึกปลอดภัย จึงได้มีการสร้างสถานดูแลผู้สูงวัยขึ้นมา โดยส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรการกุศลต่างๆ ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็จะมาจากคนที่ฝากผู้สูงวัยให้ดูแล แต่อย่างไรก็ตามด้วยสังคมที่เลวร้ายมากขึ้นอย่างปัจจุบันนี้ มีหลายครอบครัวที่ขาดความรับผิดชอบ ฝากญาติผู้ใหญ่ของตัวเองไว้ แต่กลับไม่มาสนใจใยดี ซึ่งกรณีนี้มีอยู่ให้เห็นเยอะมาก ดังนั้นภาระจึงตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามด้วยสังคมแห่งความเมตตาก็จะมีผู้ใจบุญที่บริจาคเงินเข้ามาช่วยเหลือหน่วยงานนี้อยู่เรื่อยๆ ทำให้สถานที่แห่งนี้ยังสามารถที่จะตั้งอยู่ด้วย ด้วยกันช่วยเหลือกันของคนในสังคมด้วยกันนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสถานดูแลผู้สูงวัยอยู่มากมายแค่ไหนก็ตาม ถ้าหากเราเรียกแทนตัวเองว่าลูก ว่าหลาน เราก็ควรมีความตระหนักไว้เสมอว่า ท่านคือผู้ที่เลี้ยงดูเรามา ความกตัญญูกตเวที เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตอบแทนท่าน ถ้าหากไม่มีความจำเป็นก็ดูแลท่านด้วยตัวเองจะดีที่สุด แต่ถ้าหากจำเป็นต้องให้ท่านอยู่บ้านพักคนชราจริงๆ ก็ควรที่จะไปเยี่ยมเยียนท่านบ่อยๆ เพราะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าท่านจะได้รับการดูแลมากเท่าใด ท่านก็ยังไม่อุ่นใจเท่ากับการได้อยู่ร่วมกับคนในครอบครัวของตัวเอง